208 Агроінженерія


АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ: журнал
(Архів)

ВІСНИК АГРАРНОЇ НАУКИ: журнал
(Архів)

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.
АГРОІНЖЕНЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: науковий збірник
(Архів)

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК.
КОНСТРУЮВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН:
збірник наукових праць
(Архів)

ІНЖЕНЕРІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: журнал
(Архів)

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ: науково-практичний журнал
(Архів)

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ: журнал
(Архів)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ: журнал
(Архів)

ТЕХНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ АПК: журнал
(Архів)

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ АПК: журнал
(Архів)

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:
фаховий збірник
(Архів)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
збірник наукових праць
(Архів)