123 Комп.інженерія


АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: журнал
(Архів)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: журнал
(Архів)

ЕЛЕКТРОНІКА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: науковий журнал
(Архів)

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ: журнал
(Архів)

КІБЕРНЕТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: збірник наукових праць
(Архів)

КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ:
міжнародний науково-теоретичний журнал
(Архів)

НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ:
збірник наукових праць (Категорiя А)
(Архів)

РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ:
журнал (Категорiя А)
(Архів)

РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКА ДАНИХ: журнал
(Архів)

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: журнал
(Архів)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
збірник наукових праць
(Архів)