Основні фонди


 
Загальний фонд бібліотеки складають близько 1.5 млн. примірників.

Основні фонди

До основних фондів належать видання різних типів та видів. А саме:

Періодична література. Близько 44 тис. журналів та річних комплектів газет, а також колекція реферативних журналів з природничих та технічних наук, зберігається в читальній залі періодичної літератури.

Книги. 366504 примірників навчальної, наукової літератури, монографій, довідників, атласів, альбомів, брошур та ін. Зібрання складається з технічної, економічної та художньої літератури та рідкісних видань з технічних спеціальностей.

Основу електронних фондів складають: аудіо-візуальні документи або на змінних носіях інформації, мережеві локальні документи, доступні через електронний каталог в читальних залах бібліотеки та документи інституційного репозитарію CUNTUR

Спеціальні фонди

Фонд НДР і ДКР.Оригінальні технології, конструкторські розробки, перспективні технічні рішення є результатом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Вони сприяють розвитку науково-технічного прогресу і дають початок новим напрямкам розвитку науки і техніки.

Перші звіти про НДР і ДКР почали надходити до бібліотеки у 1969 році. До бібліотеки звіти надходять з наукового відділу університету.

Фонд дисертацій та авторефератів. Створення фонду дисертацій та авторефератів розпочато з 1994 року. Він нараховує 130 докторських і кандидатських дисертацій та близько 300 авторефератів, що були захищені в стінах університету та за його межами.

Тематика дисертацій відповідає тематиці наукової діяльності університету.

Патентний фонд налічує близько 1 млн. документів.

Інформацію про фонди можна отримати через електронний каталог та систему традиційних каталогів. Ознайомитись з фондами можна на абонементі №1.