Каталоги


В бібліотеці ЦНТУ існує система каталогів та картотек, яка в повній мірі розкриває всі фонди та колекції.

Фонд бібліотеки від створення до сьогодення представлено в алфавітному, систематичному та двох службових карткових каталогах. Також функціонує електронний каталог, який доступний для користувачів у локальній мережі університету. Для самостійної роботи користувачів в ЕК, створено автоматизовані робочі місця в усіх читальних залах, з можливістю скористуватися консультацією бібліотекарів, які радо нададуть необхідну допомогу у пошуці необхідної інформації.

Електронний каталог

Створення електронного каталогу розпочато з придбанням АБІС «ІРБІС 32». Інформація про документи, що надходили до бібліотеки з 2002 року, представлена повністю. Інша література поповнює базу ЕК щоденно, шляхом ретроконверсії.

Електронний каталог відображає весь активний фонд бібліотеки та створює основу для виконання різноманітних запитів користувачів, забезпечує одночасний багатоаспектний оперативний пошук. Було створено 10 баз даних. Три службові бази та інші для читачів.

База даних «Книги»

Бібліографічна база даних включає відомості про книги (монографії, щорічники, матеріали конференцій та інших заходів. Бібліографічний опис супроводжується шифрами зберігання та примітками.

База даних "Періодичні видання ЦНТУ, статті з періодики та збірників"

Важливою складовою ЕК є база даних "Періодичні видання ЦНТУ, статті з періодики та збірників", яка поповнюється шляхом аналітичної обробки газет, журналів та наукових збірників. В ЕК представлено близько 80 000 статей з різних галузей знань. Для забезпечення раціонального та ефективного використання робочого часу бібліотека ЦНТУ є дійсним членом Центрально-Українського Корпоративного Каталогу (ЦУКК), учасники якого мають можливість обміну електронними записами аналітичного розпису статей періодичних видань.

База даних "MEDIA"

Вміщує інформацію про надходження до бібліотеки CD-ROM дисків, аудіокасет та інших носіїв інформації.

База даних «Наукові праці співробітників та викладачів ЦНТУ»

Аналітична база монографій, навчальних посібників, статей із збірників наукових праць ЦНТУ, фахових періодичних видань викладачів та співробітників університету.

База даних «Методичні рекомендації»

База представляє методичну складову навчальної літератури ВНЗ.

База даних«Автореферати та дисертації»

Бібліографічні описи дисертацій та авторефератів на здобуття наукових ступенів викладачів з 1996 року.

База даних «Електронні ресурси»

В базі представлено бібліографічні описи та електронні повнотекстові документи, які доступні з локальної мережі бібліотеки для користувачів. Складається з навчальної та наукової літератури, методичних рекомендацій.

Карткові каталоги

Відображають весь наявний книжковий фонд бібліотеки за весь період її існування.

Службовий алфавітний каталог призначений для використання у внутрішній роботі бібліотеки і користуватися ним мають право  лише працівники бібліотеки.  Каталог ведеться з 1970 року. У повному обсязі розкриває фонди бібліотеки. Службовий алфавітний каталог виконує довідкові функції, відображає всі види інформаційної продукції, що наявна в структурних підрозділах бібліотеки за винятком періодичних видань (газети, журнали).

Читацький алфавітний каталог є невід’ємною частиною довідково-пошукового апарату бібліотеки. Його призначення обслуговувати читачів. Ведеться каталог з 1961 року.  В алфавітному каталозі відображаються твори друку. Картки з бібліографічними описами творів друку розставляються в алфавіті прізвищ індивідуальних авторів, назв колективів та назв документів.

Призначення алфавітного каталогу – оперативно і якнайбільш повно інформувати користувачів бібліотеки про її книжковий фонд.

Систематичний читацький каталог є складовою частиною системи каталогів і картотек ЦНТУ.  Ведеться з 1961 року.

Систематичний каталог формується по таблицях УДК і відображає інформацію про склад і зміст фондів усіх структурних підрозділів бібліотеки в галузевому розрізі. Функція каталогу – оперативне забезпечення інформаційних запитів читачів на документи з усіх галузей знань і проблем галузевого і міжгалузевого характеру, а також пропаганда найбільш актуальної літератури.

Місцезнаходження карткових каталогів для користувачів: читальна зала бібліотеки, 2-й поверх.

Для користування читачам представлені картотеки:

  • Алфавітна та систематична картотеки періодичних видань
  • Картотека методичних посібників ЦНТУ
  • Картотека дисертацій
  • Картотека книгозабезпеченності