073 Менеджмент


ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ:
збірник наукових праць
(Архів)

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА:
електронний науково-практичний журнал
(Архів)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ: науковий журнал
(Архів)

ВЧЕНІ ЗАПИСКИ: збірник наукових праць,
засновник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(Архів)

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія економічна
(Архів)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО: збірник наукових праць.
Засновник – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
(Архів)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ.
Серія «Економіка і управління»
(Архів)