141 Енергетичний менеджмент


ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ». СЕРІЯ:
ЕНЕРГЕТИКА: НАДІЙНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ: науковий журнал
(Архів)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ: журнал
(Архів до 2018 року)
(Архів)

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ:
науково-виробничий журнал
(Архів)

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА: журнал
(Архів)

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. ЕНЕРГЕТИКА. ЕНЕРГОАУДИТ: журнал
(Архів)

ЕНЕРГЕТИКА: ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЯ: журнал
(Архів)

ЕНЕРГЕТИКА І АВТОМАТИКА: журнал
(Архів)

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ: журнал
(Архів)

ТЕХНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ АПК: журнал
(Архів)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
збірник наукових праць
(Архів)