029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа


АРХІВИ УКРАЇНИ: журнал
(Архів)

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯ: журнал
(Архів)

БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК: журнал
(Архів)

ВІСНИК КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ: журнал
(Архів)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ.
СЕРІЯ: ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА: збірник наукових праць
(Архів)

НАУКОВІ ПРАЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО: збірник наукових праць
(Архів)

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ НАУК: журнал
(Архів)

ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ: журнал
(Архів)