133 Галузеве машинобудування


UKRAINIAN JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ІЗ МАШИНОБУДУВАННЯ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
(Архів)

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. СЕРІЯ. ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО
(Архів)

MECHANICS AND ADVANCED TECHNOLOGIES:
міжнародний науково-технічний журнал
(Архів)

ПРОБЛЕМИ МАШИНОБУДУВАННЯ:
міжнародний науково-технічний журнал
(Архів)

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ (АСМ): вітчизняне видання
(Архів)

АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У МАШИНОБУДУВАННІ
ТА ПРИЛАДОБУДУВАННІ:
український міжвідомчий науково-технічний збірник
(Архів)

ВІСНИК МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ: науковий журнал
(Архів)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТ:
науковий журнал
(Архів)