Структура бібліотеки і контакти


Євміна

Євміна Вікторія Вікторівна

Директор бібліотеки

(0522) 39-04-83   

library@kntu.kr.ua   

Відділ обліку та наукової обробки літератури

Лук'янчук

Лук'янчук Світлана Геннадіївна

зав. відділом обліку та наукової обробки літератури

(службовий) 7-81   

s.g.lukyanchuk@gmail.com   

Досвідчені працівники відділу намагаються зробити все, як найзручніше для наших читачів, повністю задовольнити попит студентів. Дати їм можливість, швидко, та якнайбільш повно знайти весь матеріал висвітлений в усіх каталогах нашої бібліотеки.

Основним завданням роботи відділу є формування традиційного довідково-бібліографічного апарату бібліотеки та електронних баз даних.

Відділ забезпечує ведення алфавітного та службового карткових каталогів. Організовує кількісне та якісне наповнення електронного каталогу. Здійснює технічну обробку видань.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Найдьонова

Найдьонова Олена Олександрівна

зав. відділом інформаційно-бібліографічного обслуговування

(службовий) 9-78   

library.bf@ukr.net   

Діяльність відділу спрямована на інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки на базі сучасного інформаційно-бібліографічного апарату, гармонійно поєднуючи традиційні та електронні інформаційні ресурси.

Відділ здійснює довідкове та інформаційне обслуговування у відповідності з інформаційними запитами та згідно правил користування бібліотекою. Довідково-бібліографічний фонд бібліотеки універсальний,  формується на різних носіях інформації. 

Проводиться аналітичне опрацювання періодичних та подовжувальних видань. З 2005 року відділ бере участь в міжрегіональному проекті "Центрально-Український Кооперативний Каталог". Це добровільне об’єднання 11-ти бібліотек України з метою розподіленого розпису періодичних видань, що передплачують бібліотеки України, і наступного відображення бібліографічних записів в електронних каталогах бібліотек-учасниць.

Працівники відділу надають допомогу у визначенні індексів УДК, складенні списків літератури та іншої бібліографічної інформації.

Відділ обслуговування користувачів

Голомаза

Голомаза Наталія Миколаївна

зав. відділом обслуговування

(службовий) 7-93   

tsegelnik@mail.ua   

Основне завдання відділу полягає в забезпеченні користувачам доступу до інформації завдяки наданню у суспільне користування документів з фонду Бібліотеки.

До послуг користувачів 3 абонементи та 3 читальних зали, а також зал електронного каталогу.

Абонемент №1 обслуговує студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей, а також всі курси факультетів обліку та фінансів, економіки та менеджменту, автоматики та енергетики, і студентів заочного відділення.

Абонемент №2 обслуговує студентів 3 – 6 курсів таких факультетів: проектування та експлуатації машин; механіко – технологічного; заочне відділення. Література на  обох абонементах видається студентам за студентськими квитками на  один семестр, по закінченню якого її необхідно здати, або, якщо книги ще потрібні для навчання, продовжити термін їх використання.

Абонемент художньої літератури - це зібрання української та зарубіжної класики, поезії  та прози видатних та маловідомих авторів. Це історичні та сучасні романи, детективи та фантастика , культура та спорт. Поціновувачі живопису  можуть  ознайомитися  з альбомами репродукцій відомих світових художників.
На абонементі художньої літератури можна замовити послугу МБА. По МБА обслуговуються юридичні особи, які є абонентами МБА, а також зареєстровані читачі бібліотеки.

Читальний зал №1 обслуговує своїх користувачів науковою та навчальною літературою з технічних та природничих дисциплін, з мовознавства,  іноземних мов, також є методичні вказівки друковані та  електронні ресурси. Є в наявності спецвиди літератури: альбоми технологічних карт, креслень, атласи конструкцій, збірники нормативів, каталоги на різноманітні види станків, агрегатів, тощо. Широкий вибір довідкової літератури: словники, довідники, енциклопедії  з різних галузей знань.

Читальний зал №2  укомплектований науковою та навчальною літературою з суспільно-політичних та економічних наук: історії, філософії, політології, соціології,  логіки, психології; економіки України, міжнародної економіки, релігієзнавства, права, тощо.

Читальний зал періодики №3 має унікальний фонд, що  включає  місцеві  і  регіональні  газети, наукові журнали з різних галузей; реферативні та іноземні журнали;  ретрофонд науково-технічних та природничих журналів з 1970 року та електронні додатки до деяких технічних журналів; збірники наукових праць вищих навчальних закладів України. 

Студенти в читальних залах обслуговуються згідно Правил користування бібліотекою за заліковими книжками. Виносити літературу з читального залу без дозволу бібліотекаря забороняється. Бібліотекарі надають в повному обсязі допомогу  при користуванні Електронним каталогом, допомагають підібрати необхідні джерела для  написання  дипломних,  магістерських, курсових робіт, рефератів. Бібліотекарі читальних залів оформляють тематичні книжкові виставки на допомогу навчальному процесу та виставки нових надходжень. Проводяться культурно-масові заходи.