192 Будівництво та цивільна інженерія


БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: збірник наукових праць
(Архів)

ВІСНИК ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ:
фахове наукове періодичне видання
(Архів)

ДОРОГИ І МОСТИ: збірник наукових праць
(Архів)

МІСТОБУДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ:
збірник наукових праць
(Архів)

НАУКА ТА БУДІВНИЦТВО: науково-технічний журнал
(Архів)

СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА: збірник наукових праць
(Архів)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКІВ У БУДІВНИЦТВІ:
збірник наукових праць
(Архів)

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І КОНСТРУКЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ:
науково-технічний журнал
(Архів)

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
збірник наукових праць
(Архів)