Академічна доброчесність


З метою формування доброчесного освітньо-наукового середовища в університеті, 30.03.23 бібліотекою проведено чергову зустріч з науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

    Проблема плагіату в наукових текстах є однією з обговорюваних у нашому суспільстві. Тому тема зустрічі була «Плагіат: ризики та наслідки».

    Що таке плагіат та як його уникнути? Що потрібно знати, щоб не допуститись недоброчесних практик? Які ресурси для цього використовувати?

    «Важливо пам'ятати, що будь-яке використання інформації, отриманої з інших джерел, має бути належно цитованим і поясненим у науковій роботі.» - основний меседж від організатора зустрічі - Вікторії Євміни.


Для потреб забезпечення принципів академічної доброчесності в науковій діяльності стосовно виявлення ознак плагіату в наукових роботах та перевірки випускних кваліфікаційних робіт використовується система виявлення збігів «Unicheck» від ТОВ «Антиплагіат» в рамках підписаного договору між компанією та університетом https://unicheck.com/uk-ua та Plagiat.pl https://strikeplagiarism.com/uk/ або через індивідуальний акаунт https://strikeplagiarism.com/uk/pricing.html.


Поговоримо про академічну доброчесність, зміни які відбуваються у вищій освіті це тривалий, не одномоментний процес. За мету обрано якість освіти й досягти її можливо впроваджуючи нові стандарти навчання, вдосконалюючи процеси викладання, пропонуючи нові підходи з використанням сучасних технологій. Змінити своє ставлення до освіти повинні всі учасники освітнього процесу, необхідно міняти й вибудовувати нові відносини всередині системи, університетів, які будуть будуватися на принципах доброчесності, взаємної довіри, поваги та відповідальності. Як розв'язувати проблему коли люди визнають плагіат чи списування за норму?

Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЦНТУ пропонує бібліографічний покажчик в якому зібранні монографії, навчально-методичні посібники, законодавчі документи, статті дослідників на актуальну тему: «Академічна доброчесність – невід`ємна частина освітнього процесу». Бібліографічні описи джерел мають посилання на повнотекстові ресурси, для більш детального вивчення запропонованої теми. Бібліографічний покажчик стане корисний широкому колу читачів.