Академічна доброчесність    З метою формування доброчесного освітньо-наукового середовища в університеті, 30.03.23 бібліотекою проведено чергову зустріч з науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

    Проблема плагіату в наукових текстах є однією з обговорюваних у нашому суспільстві. Тому тема зустрічі була «Плагіат: ризики та наслідки».

    Що таке плагіат та як його уникнути? Що потрібно знати, щоб не допуститись недоброчесних практик? Які ресурси для цього використовувати?

    «Важливо пам'ятати, що будь-яке використання інформації, отриманої з інших джерел, має бути належно цитованим і поясненим у науковій роботі.» - основний меседж від організатора зустрічі - Вікторії Євміни.ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання. Видання офіційне.

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».


    Для потреб забезпечення принципів академічної доброчесності в науковій діяльності стосовно виявлення ознак плагіату в наукових роботах та перевірки випускних кваліфікаційних робіт використовується система виявлення збігів «Unicheck» від ТОВ «Антиплагіат» в рамках підписаного договору між компанією та університетом https://unicheck.com/uk-ua та Plagiat.pl https://strikeplagiarism.com/uk/.

    Ці сервіси також дозволяють перевірити власні роботи через індивідуальний акаунт.
https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-checker-online
https://strikeplagiarism.com/uk/pricing.html.

    Документи спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на дисертації та випускні кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, наукові роботи знайшли відображення у таких нормативно-правових документах ЦНТУ:
Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ

    Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Кодекс академічної доброчесності ЦНТУ Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи в ЦНТУ

    Для перевірки своєї роботи та впевненості, що ви правильно оформили всі цитовані матеріали, ви можете використовувати інші сервіси.

Безкоштовні сервіси для перевірки на плагіат
Plag.com.ua — це перевірка на плагіат, де користувачі можуть отримати показники плагіату безкоштовно й за лічені секунди.
Певні групи користувачів для певних випадків можуть отримати безкоштовні функції перевірки на плагіат. Сервіс надає безкоштовний акаунт:

1. Викладачі (повна функціональність) можуть завантажувати 20 файлів щомісяця та переглядати для них детальні звіти абсолютно безкоштовно.
2. Стандартні користувачі (часткова функціональність)
https://www.plag.com.ua/bezkostovna-perevirka-na-plagiat

https://smodin.io/uk/pricing?app=plagiarism
https://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat
https://papersowl.com/free-plagiarism-checker
https://gradesfixer.com/plagiarism-checker/
https://www.aresearchguide.com/plagiarism-checker.html
https://seomagnifier.com/online-plagiarism-checker
https://www.duplichecker.com/
https://plagiarismdetector.net/
http://plagiarisma.net/
https://progaonline.com/antiplagiat
http://www.plagium.com/
http://www.plagtracker.com/
http://www.plagscan.com/seesources/analyse.php


«Академічна доброчесність – невід'ємна частина освітнього процесу»

Бібліографічний покажчик

    Поговоримо про академічну доброчесність, зміни які відбуваються у вищій освіті це тривалий, не одномоментний процес. За мету обрано якість освіти й досягти її можливо впроваджуючи нові стандарти навчання, вдосконалюючи процеси викладання, пропонуючи нові підходи з використанням сучасних технологій. Змінити своє ставлення до освіти повинні всі учасники освітнього процесу, необхідно міняти й вибудовувати нові відносини всередині системи, університетів, які будуть будуватися на принципах доброчесності, взаємної довіри, поваги та відповідальності. Як розв'язувати проблему коли люди визнають плагіат чи списування за норму? Чи проблема в тому, що в дуже багатьох випадках студенти та викладачі так само часто навіть можуть не усвідомлювати, що вони використовують плагіат, не розуміти якими мають бути вимоги яких необхідно дотримуватися. Необхідні роз`яснення що є плагіатом, як з цим боротись, що потрібно робити та як правильно оформити наукові та студентські роботи. Просвітництво, як віра в силу знань, допоможе стати освіченішими, а значить доброчеснішими*.

    Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЦНТУ пропонує бібліографічний покажчик в якому зібранні монографії, навчально-методичні посібники, законодавчі документи, статті дослідників на актуальну тему: «Академічна доброчесність – невід`ємна частина освітнього процесу». Бібліографічні описи джерел мають посилання на повнотекстові ресурси, для більш детального вивчення запропонованої теми. Бібліографічний покажчик стане корисний широкому колу читачів.УНІВЕРСИТЕТСЬКА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність є одним із основних елементів системи забезпечення якості вищої освіти.

Дотримання доброчесних практик регулюється «Кодексом академічної доброчесності ЦНТУ».

Адже академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання.

Більш детально ознайомитись з університетською системою забезпечення академічної доброчесності можна за посиланням.ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Ефективне використання інформації є важливим інструментом для сучасної людини.

Де знайти необхідну інформацію?

Як уникнути плагіату в своїх роботах?

Чим відрізняється бібліографічний опис від бібліографічного посилання?

Всі відповіді на ці та інші питання можна отримати, переглянувши презентацію.2024 © Бібліотека КНТУ