123 Комп.інженерія
123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: журнал
  (Архів)

 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ: журнал
  (Архів)

 3. ЕЛЕКТРОНІКА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: науковий журнал
  (Архів)

 4. КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ: журнал
  (Архів)

 5. КІБЕРНЕТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: збірник наукових праць
  (Архів)

 6. КІБЕРНЕТИКА ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ:
  міжнародний науково-теоретичний журнал
  (Архів)

 7. НАНОСИСТЕМИ, НАНОМАТЕРІАЛИ, НАНОТЕХНОЛОГІЇ:
  збірник наукових праць (Категорiя А)
  (Архів)

 8. РАДІОЕЛЕКТРОННІ І КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ:
  журнал (Категорiя А)
  (Архів)

 9. РЕЄСТРАЦІЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКА ДАНИХ: журнал
  (Архів)

 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ: журнал
  (Архів)

 11. ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК. ТЕХНІЧНІ НАУКИ:
  збірник наукових праць
  (Архів)

2024 © Бібліотека КНТУ