029 ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
    029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. Архіви України: журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Тематика журналу - огляд архівних джерел, висвітлення питань з архівознавства, документознавства, інших спеціальних історичних дисциплін, теорії та практики архівної справи.

Спеціальності:

 • 032 - Історія та археологія
 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

2. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Галузь та проблематика: У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, документознавства, соціальних комунікацій.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

3. Бібліотечний вісник : журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Журнал «Бібліотечний вісник» – періодичне фахове науково-теоретичне та практичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми бібліотечно-інформаційної діяльності, бібліографознавства, книгознавства, соціальних комунікацій у бібліотечно-інформаційній галузі.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 032 - Історія та археологія

4. Вісник Книжкової палати : журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Журнал "Вісник Книжкової палати" висвітлює питання книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства. Публікує матеріали з питань видавничої діяльності, нормативно-правового забезпечення книговидання і книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні, проблемні статті про розвиток ЗМІ, книжкової та бібліотечної справи, рецензії й огляди нових видань, історичні розвідки.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

5. Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа : збірник наукових праць

Мова публікацій: українська, англійська

Тематика збірника - методологічні, теоретичні, історичні, методичні та організаційні проблеми культурологічної, інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції розвитку культурології, педагогіки, інформатики, книгознавства, документознавства, бібліотекознавства та інших наук документально-комунікаційного циклу.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 061 – Журналістика

6. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: збірник наукових праць

Мова публікацій: українська, англійська, російська

Збірник «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Проблематика:

 • особливості функціонування соціальних інформаційних комунікацій;
 • сучасні інформаційно-комунікаційні технології;
 • бібліотеки в соціокомунікативних процесах сучасності;
 • комунікаційні аспекти розвитку бібліотечної діяльності в глобальному інформаційному просторі;
 • особливості впровадження в бібліотечну діяльність електронних інформаційних технологій;
 • забезпечення збереження фондів та екології бібліотечного простору.

Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент з навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його з обов`язковим зазначенням авторства.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 032 - Історія та археологія

7. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук: (журнал)

Мова публікацій: українська, англійська

Галузь та проблематика

«Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» – вітчизняний рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Наукові дослідження охоплюють такі напрямки: теоретико-прикладні аспекти бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної та архівної справи, сприяння розвитку галузевої освіти.

Видання «Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук» також орієнтовано на висвітлення сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень інформаційно-бібліотечної справи та соціокультурної комунікації. З огляду на це, до публікації приймаються праці, які обґрунтовують теоретичні передумови та методологічні основи наукового вирішення різноаспектних питань закономірностей функціонування інформації, інформаційних систем, інформаційного ринку тощо.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері : (журнал )

Мова публікацій: українська, англійська

«Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» – вітчизняний рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.

Наукові дослідження охоплюють такі напрямки: 3D технології, візуалізація та інтерактивні мультимедійні рішення для музеїв, театрів, концертних залів, виставок тощо; електронні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології в бібліотеках, музеях, архівах; збереження культурної спадщини та забезпечення відкритого доступу цифрових ресурсів; ІТ-технології в мистецькій освіті, вплив цифрових інновацій на культуру та мистецтво. Видання також орієнтовано на висвітлення сучасних напрямів міждисциплінарних досліджень розвитку інформаційних технологій та соціокультурної комунікації. Журнал публікує нові теоретичні та практичні результати в галузі комп`ютерних наук, публікуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем пов’язаних з використанням сучасних цифрових технологій в культурі та мистецтві, тощо.

Спеціальності:

 • 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • 122 - Комп’ютерні науки


2023 © Бібліотека КНТУ