133 Галузеве машинобудування
ОНП «Галузеве машинобудування»

133 Галузеве машинобудування

1. Ukrainian journal of mechanical engineering and materials science = Український журнал із машинобудування і матеріалознавства (архів журналу)

Національний університет «Львівська політехніка».

Англомовне наукове періодичне видання створене для публікування результатів наукових досліджень та прикладних розробок в галузях машинобудування і матеріалознавства.

Основною метою створення такого журналу є обмін науковими ідеями і практичними досягненнями вітчизняних вчених, інженерів, конструкторів із зарубіжними колегами

2. Збірник наукових праць. Серія. Галузеве машинобудування, будівництво (архів журналу)

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Це журнал відкритого доступу, що базується на принципах Будапештської ініціативи відкритого доступу, що означає, що всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації. Некомерційне використання та розповсюдження в будь-якому середовищі дозволяється, якщо автор та журнал належним чином оцінені. Усі статті є безкоштовними для користувачів для доступу, читання, завантаження та друку. Результати наукових і науково-технічних розробок у галузі машинобудування, автомобільного транспорту та механізації будівельних робіт; із проектування, зведення, експлуатації та реконструкції будівельних конструкцій, будівель і споруд; їх основ та фундаментів; будівельної фізики та енергоефективності будівель і споруд.

3. Mechanics and Advanced Technologies : міжнародний науково-технічний журнал (архів журналу)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Журнал «Mechanics and Advanced Technologies» присвячено науково-практичним проблемам механіки деформівного твердого тіла, динаміки та міцності машин, біомеханіки, процесів обробки тиском, прикладної гідроаеромеханіки і промислової гідравліки, вдосконалення методів розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій, автоматизації та роботизації машинобудування, розробки і впровадження прогресивних технологій та машин механічної і фізико-технічної обробки матеріалів, зварювання, процесів проектного менеджменту, менеджменту систем якості, сертифікації, стандартизації, технологій утилізації у наукоємному машинобудуванні, перспективних матеріалів, проблемам розроблення, проектування і виробництва авіакосмічних систем, розвитку освітніх технологій.

4. Проблеми машинобудування : міжнародний науково-технічний журнал (архів журналу)

Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України.

Мета журналу – сприяти прогресу машинобудування в Україні шляхом публікації статей з розвитку і додатком сучасних аналітичних, чисельних і експериментальних методів механіки для розв’язання інженерних проблем, що виникають при створенні та в процесі експлуатації нової техніки. Журнал затверджений ВАК України як спеціалізований з технічних і фізико-математичних наук.

Тематика журналу:

 • енергетичне машинобудування;
 • аеро- і гідромеханіка в енергетичних машинах;
 • теплопередача в машинобудівних конструкціях;
 • динаміка і міцність машин;
 • прикладна математика;
 • нетрадиційна енергетика;
 • високі технології в машинобудуванні;
 • екологічні аспекти в машинобудуванні;
 • матеріалознавство в машинобудуванні.

5. Сільськогосподарські машини (АСМ) : вітчизняне видання (архів журналу)

Луцький національний технічний університет.

У збірнику відображені наукові досягнення у галузі агроінженерії та галузевого машинобудування. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів та аспірантів. Програмні цілі журналу «Сільськогосподарські машини» ‒ науково-практичні проблеми сільськогосподарського виробництва.

6. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник (архів журналу)

Національний університет «Львівська політехніка».

Має тематичну спрямованість в галузі технічних наук «Машинобудування», «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», «Динаміка і міцність машин», «Підйомно-транспортні машини», «Прилади і методи вимірювання механічних величин», «Системи і процеси управління», «Автоматизація управління». Колекція призначена для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро, для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів і є авторитетним науковим виданням, яке охоплює фактичні результати теоретичних і експериментальних досліджень вчених. Входить до переліку фахових видань України.

7. Віснику машинобудування та транспорту : науковий журнал (архів журналу)

Вінницький національний технічний університет.

Публікуються наукові статті за такими науковими напрямками:

 • Транспорт та транспортні технології.
 • Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології.
 • Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології.
 • Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин.
 • Безпека експлуатації машин та механізмів.
 • Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки.
 • Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки.
 • Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки.
 • Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців.

8. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорт : науковий журнал (архів журналу)

Луцький національний технічний університет.

Публікуються наукові статті за такими спеціальностями:

 • 131 - Прикладна механіка
 • 132 - Матеріалознавство
 • 133 - Галузеве машинобудування
 • 274 - Автомобільний транспорт
 • 275 - Транспортні технології (за видами).

2023 © Бібліотека КНТУ