Основні фонди

Загальний фонд бібліотеки складають близько 500 тис. примірників.

Основні фонди

До основних фондів належать видання різних типів та видів. А саме:

  • Періодична література. Близько 35 тис. журналів та річних комплектів газет, а також колекція реферативних журналів з природничих та технічних наук, зберігається в читальній залі періодичної літератури.

  • Книги. 402324 примірників навчальної, наукової літератури, монографій, довідників, атласів, альбомів, брошур та ін. Зібрання складається з технічної, економічної та художньої літератури та рідкісних видань з технічних спеціальностей.

  • Основу електронних фондів складають: аудіо-візуальні документиабо на змінних носіях інформації та мережеві локальні документи, доступні через електронний каталог в читальних залах бібліотеки.

Спеціальні фонди.

Фонд НДР і ДКР.Оригінальні технології, конструкторські розробки, перспективні технічні рішення є результатом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Вони сприяють розвитку науково-технічного прогресу і дають початок новим напрямкам розвитку науки і техніки.

Перші звіти про НДР і ДКР почали надходити до бібліотеки у 1969 році. До бібліотеки звіти надходять з наукового відділу університету.

Фонд дисертацій та авторефератів. Створення фонду дисертацій та авторефератів розпочато з 1994 року. Він нараховує 130 докторських і кандидатських дисертацій та близько 300 авторефератів, що були захищені в стінах університету та за його межами.

Тематика дисертацій відповідає тематиці наукової діяльності університету.

  • Інформацію про фондиможнаотримати через електронний каталог та систему традиційнихкаталогів.
  • Ознайомитись з фондами можна на абонементі №1.
2023 © Бібліотека КНТУ