072 Фінанси, банківська справа та страхування
    ОП 072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. European Journal of Management Issues =
(Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій)

Мова публікацій: українська, англійська

Містить результати досліджень провідних фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів та звань з питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, менеджменту та маркетингу наукових досліджень, корпоративного управління.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльніст
 • 241 - Готельно-ресторанна справа
 • 242 - Туризм
 • 292 - Міжнародні економічні відносини

2. Вісник економічної науки України: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Викладені в науковому журналі «Вісник економічної науки України» матеріали спрямовані на інформування наукової спільноти, фахівців, представників місцевих і державних органів влади про розвиток сучасної економічної науки, а також на визначення сучасних економічних проблем і шляхів їх вирішення, заснованих на науковому аналізі теорії та практики України і провідних зарубіжних країн із використанням економіко-математичного моделювання й інформаційних технологій.

Публікація матеріалів у журналі має на меті сприяння поширенню національного досвіду наукової та виробничої діяльності в Україні, її інтеграції в європейський науковий простір й охоплює сучасну наукову полеміку з питань теорії та практики економіки.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292- Міжнародні економічні відносини

3. Економіка та держава: науково-практичний журнал

Мова публікацій: українська, англійська

У журналі висвітлюються актуальні питання економіки України, економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки. Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292 - Міжнародні економічні відносини

4. Інфраструктура ринку: електронний фаховий науково-практичний журнал

Мова публікацій: українська, англійська

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 241 - Готельно-ресторанна справа
 • 242 - Туризм
 • 292 - Міжнародні економічні відносини
 • 112 – Статистика

5. Економіка і організація управління: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська

В журналі розміщено статті, в яких розглядаються актуальні питання економіки та управління на національному, регіональному та корпоративному рівнях. Порушено проблематику забезпечення розвитку аграрної галузі, сучасні питання організації бухгалтерського обліку, маркетингової діяльності, формування маркетингової, інноваційної та енергетичної стратегії суб’єктів господарювання, стратегії комерціалізації інноваційного розвитку національної економіки. Викладено результати статистичного аналізу викликів і трендів економічної кризи, опрацювання методології аналізу регіонального економічного ризику, обґрунтування домінант інтелектуального лідерства, узагальнення світового досвіду оцінювання гендерної нерівності, дослідження проблем ринку праці та розвитку освіти.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292 - Міжнародні економічні відносини

6. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право (науковий журнал )

Мова публікацій: українська, англійська

Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права. Проблематика: - тренди розвитку світового господарства; - глобалізаційні процеси і пов’язані з ними виклики для національних економік, зарубіжний економічний досвід; - міжнародний розподіл праці, формування людського капіталу, міграційні процеси; - науково-технічне співробітництво, інноваційна діяльність, транснаціональні корпорації; - усі аспекти зовнішньої торгівлі, її вплив на розвиток національних економік; - світові фінанси, рух інвестицій, валютно-фінансові операції, світові тренди розвитку фінансових ринків; - нормативно-правове забезпечення економічної діяльності та торгівлі на національному і міжнародному рівнях; міжнародне, адміністративне, фінансове, комерційне, приватне право; - законотворчість, правоохоронна діяльність, судовий процес.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 292 - Міжнародні економічні відносини
 • 081 - Право
 • 293 - Міжнародне право

7. Світ фінансів: науковий журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Науковий журнал «Світ фінансів» призначений для професіоналів, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, фінансів, банківської справи та страхування, бухгалтерського обліку та оподаткування, державного управління та управління, фінансового менеджменту та міжнародних фінансів.

Висвітлення актуальних питань теорії фінансів, грошей і кредиту; проблеми у сфері державних фінансів; оподаткування фіскальної політики; державного адміністрування і фінансового менеджменту; банківської справи і монетарної політики; ринку фінансових послуг і міжнародних фінансів.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • 292 - Міжнародні економічні відносини.

8. Фінансовий простір: міжнародний науково-практичний журнал

Мова публікацій: українська, англійська

Метою журналу «Фінансовий простір» є оприлюднення результатів наукових досліджень з теоретичних і практичних проблем функціонування і розвитку економіки та фінансової системи, які відповідають сучасному рівню економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Журнал приймає статті, які відповідають загальним критеріям значимості за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки: збірник наукових праць

Мова публікацій: українська, англійська

Висвітлення результатів наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, менеджменту організацій, фінансів, кредиту, грошового обігу, маркетингу, обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності, міжнародних економічних відносин, економічної кібернетики, використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 071 - Облік і оподаткування
 • 072 - Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 - Менеджмент
 • 075 - Маркетинг
 • 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 232 - Соціальне забезпечення
 • 241 - Готельно-ресторанна справа
 • 242 - Туризм
 • 281 - Публічне управління та адміністрування
 • 292 - Міжнародні економічні відносини

2023 © Бібліотека КНТУ