192 Будівництво та цивільна інженерія
    192 ОП «Будівництво та цивільна інженерія»

1. Будівельні конструкції. Теорія і практика: (збірник наукових праць)

Мова публікацій: українська або англійська

Збірник наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика" публікує результати наукових досліджень будівельних конструкцій, методи розрахунку будівельних конструкцій, використання нових прогресивних матеріалів в будівельних конструкціях, методи підсилення будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Спеціальності:

 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

2. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: (фахове наукове періодичне видання)

Мови видання: українська, англійська

Галузь та проблематика

«Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» є рецензованим фаховим науковим періодичним виданням з питань будівництва та архітектури та суміжних галузей науки і техніки. Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами. Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Місія видання полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Спеціальності:

 • 132 - Матеріалознавство
 • 191 - Архітектура та містобудування
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 • 263 - Цивільна безпека

3. Дороги і мости: (збірник наукових праць)

Мова публікацій: українська або англійська.

У збірнику публікуються результати наукових досліджень з питань проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і транспортних споруд на них, розробки нових матеріалів, конструкцій і засобів механізації, впровадження прогресивних методів організації та технології дорожнього будівництва.

Збірник наукових праць «Дороги і мости» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.

Мета збірника: висвітлення наукових результатів та науково-методичних розробок, які відносяться до транспортної інфраструктури.

Спеціальності:

 • 051 - Економіка
 • 073 - Менеджмент
 • 275 - Транспортні технології (за видами)
 • 183 - Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 - Геодезія та землеустрій
 • 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
 • 263 - Цивільна безпека

4. Містобудування та територіальне планування: (збірник наукових праць )

Мова публікацій: українська, англійська

У збірнику висвітлюються інженерні та економічні проблеми теорії і практики містобудування, територіального планування, управління містобудівельними системами і програмами, комплексної оцінки, освоєння, розвитку, утримання та реконструкції територій і житлової забудови, розглядаються нагальні питання містобудівного кадастру, розвитку населених пунктів, їх інженерної та транспортної інфраструктури.

Спеціальності:

 • 191 - Архітектура та містобудування
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 193 - Геодезія та землеустрій.

5. Наука та будівництво: (науково-технічний журнал)

Мова публікацій: українська або англійська.

Мета журналу - створення простору новітньої публічної комунікації науковців та офіційного визнання наукових публікацій, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот шляхом своєчасної та систематичної публікації українською, російською, англійською мовами оригінальних наукових, науково-технічних і науково-аналітичних статей вітчизняних та закордонних фахівців у сфері будівництва, які представляють наукові організації, державні установи, вищі навчальні заклади та підприємства будівельної галузі.

Спеціальності:

 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія

6. Сучасне будівництво та архітектура: (збірник наукових праць)

Мова публікацій: українська або англійська.

Збірник наукових праць "Сучасне будівництво та архітектура" публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі будівництва та цивільної інженерії і раніше не публікувались.

Мета видання ‒ висвітлення актуальних проблем будівельної промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки матеріалів, конструкцій та технологій, аналізу економічних аспектів роботи підприємств будівельної галузі. Вирішення вищезазначених завдань можливо за умови тісного співробітництва з підприємствами будівельної галузі.

Задача видання‒ публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальних прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів, відповідно до потреб будівельної промисловості, в області будівельних конструкцій, будівельних матеріалів та технологій, гідротехнічного та транспортного будівництва, інженерних мереж та обладнання, основ та фундаментів, технології та організації будівельного виробництва. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень.

Спеціальності:

 • 191 - Архітектура та містобудування
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

7. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: (збірник наукових праць)

https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/construction/issue/archive

У збірнику наукових праць висвітлюються результати експериментально-теоретичних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій, технологій їхнього виготовлення та експлуатації, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методів їхнього розрахунку.

Спеціальності:

 • 113 - Прикладна математика
 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія

8. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : (науково-технічний журнал)

Мови видання: українська, англійська

Галузь та проблематика

будівельні конструкції будівельні матеріали та вироби механіка ґрунтів та фундаментів технологія будівельного виробництва моделювання процесів будівельного виробництва організація, управління та економіка в будівництві інженерні мережі будівель та споруд енергозбереження в будівництві.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Спеціальності:

 • 183 - Технології захисту навколишнього середовища
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія
 • 131 - Прикладна механіка
 • 132 – Матеріалознавство

9. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : (збірник наукових праць )

Статті у збірнику друкуються мовою оригінала.

У науковому віснику представлені статті, присвячені проблемам проектування та експлуатації сільськогосподарської техніки, технології виробництва, експлуатації і ремонту засобів транспорту, транспортних технологій і логістики, будівництва, матеріалознавства, електротехнічних комплексів, енергозбереження, IT-технологій, роботизації, автоматизації в промисловості та сільському господарстві.

Спеціальності:

 • 122 - Комп’ютерні науки
 • 123 - Комп’ютерна інженерія
 • 125 - Кібербезпека
 • 131 - Прикладна механіка
 • 132 - Матеріалознавство
 • 133 - Галузеве машинобудування
 • 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 208 - Агроінженерія
 • 274 - Автомобільний транспорт
 • 275 - Транспортні технології (за видами)
 • 192 - Будівництво та цивільна інженерія

2023 © Бібліотека КНТУ