Академічна доброчесністьДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання. Видання офіційне.

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».«Академічна доброчесність – невід'ємна частина освітнього процесу»

Бібліографічний покажчик

    Поговоримо про академічну доброчесність, зміни які відбуваються у вищій освіті це тривалий, не одномоментний процес. За мету обрано якість освіти й досягти її можливо впроваджуючи нові стандарти навчання, вдосконалюючи процеси викладання, пропонуючи нові підходи з використанням сучасних технологій. Змінити своє ставлення до освіти повинні всі учасники освітнього процесу, необхідно міняти й вибудовувати нові відносини всередині системи, університетів, які будуть будуватися на принципах доброчесності, взаємної довіри, поваги та відповідальності. Як розв'язувати проблему коли люди визнають плагіат чи списування за норму? Чи проблема в тому, що в дуже багатьох випадках студенти та викладачі так само часто навіть можуть не усвідомлювати, що вони використовують плагіат, не розуміти якими мають бути вимоги яких необхідно дотримуватися. Необхідні роз`яснення що є плагіатом, як з цим боротись, що потрібно робити та як правильно оформити наукові та студентські роботи. Просвітництво, як віра в силу знань, допоможе стати освіченішими, а значить доброчеснішими*.

    Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки ЦНТУ пропонує бібліографічний покажчик в якому зібранні монографії, навчально-методичні посібники, законодавчі документи, статті дослідників на актуальну тему: «Академічна доброчесність – невід`ємна частина освітнього процесу». Бібліографічні описи джерел мають посилання на повнотекстові ресурси, для більш детального вивчення запропонованої теми. Бібліографічний покажчик стане корисний широкому колу читачів.УНІВЕРСИТЕТСЬКА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність є одним із основних елементів системи забезпечення якості вищої освіти.

Дотримання доброчесних практик регулюється «Кодексом академічної доброчесності ЦНТУ».

Адже академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання.

Більш детально ознайомитись з університетською системою забезпечення академічної доброчесності можна за посиланням.ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Ефективне використання інформації є важливим інструментом для сучасної людини.

Де знайти необхідну інформацію?

Як уникнути плагіату в своїх роботах?

Чим відрізняється бібліографічний опис від бібліографічного посилання?

Всі відповіді на ці та інші питання можна отримати, переглянувши презентацію.2021 © Бібліотека КНТУ