Інформаційно-бібліографічні послуги


Шановні користувачі бібліотеки ЦНТУ!

Для забезпечення освітнього процесу та ефективності науково-дослідної роботи в університеті, бібліографами інформаційно бібліографічного відділу було розроблено і пропонується до Вашої уваги ряд власних електронних видань:
 1. Урановидобувні території України [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / Кіровоград. нац. техн. ун-т, інформ. бібліогр. від. б-ки ; уклад. О. О. Найдьонова. - Кропивницький : Б-ка ЦНТУ, 2017. - 12 с.
  В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, які видано в Україні, відповідної тематики. Перевагу надано матеріалам місцевих періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
  Бібліографічний покажчик адресовано викладачам, аспірантам та студентам університету.

 2. Екологічні проблеми Кіровоградщини : проблеми питної води : бібліогр. покажчик / Кіровоград. нац. техн. ун-т , інформ. бібліогр. від. б-ки ; уклад. О. О. Найдьонова. - Кіровоград : Б-ка КНТУ, 2013. - 19 с.
  В бібліографічному покажчику представлені: книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, які видано в Україні та Росії, електронні ресурси. Перевагу надано матеріалам з періодичних видань. Матеріал подано мовою оригіналу згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

 3. Інформаційні технології, комп`ютерна інженерія та захист інформації [Електронний ресурс] : [вебліограф.] / Інформ. бібліогр. від. б-ки Кіровоград. нац. техн. ун-ту. ; уклад. О. О. Найдьонова. - Кропивницький : [ЦНТУ], 2017. - 4 с.
  Вебліографічний список сайтів містить інформацію про електронні ресурси фахових видань за галузями наук : інформаційна безпека, комп 'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення тощо. Описи ресурсів доповнені анотаціями, сайти діючі. Глибина архівів 5-12 років. Дата складання вебліографії 30.03.2017 рік.

 4. Українські фахові журнали : суспільні науки, інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Електронний ресурс] : [вебліограф.] / Інформ. бібліогр. від. б-ки Кіровоград. нац. техн. ун-ту. ; уклад. М. Марченко, ред. О. О. Найдьонова. - Кропивницький : [ЦНТУ], 2017. - 5 с.
  Вебліографічний список містить інформацію про електронні ресурси фахових видань за галузями наук : бібліотекознавство, історія, інформаційна та архівна справа. Описи ресурсів доповнені анотаціями, сайти діючі, деякі мають глибину архівів до 10 років. Дата складання вебліографії 29.03.2017 рік.


Бібліотека КНТУ пропонує для студентів та науковців ВНЗ проведення семінарів та тренінгів за заданою тематикою. Долучайтеся до обрання тематики, пропонуйте свої варіанти!


Як підібрати українське видання для публікації та не загубитися в світі науковців?
Що робить журнал якісним/визнаним?
Та як відрізнити якісний журнал від неякісного?
Маємо надію, що переглянувши презентацію, укладачем якої є директор бібліотеки Євміна В.В, ви будете взмозі відповісти на усі ці питання!
Завантажити презентацію можна з сайту репозитарію КНТУ!  В умовах постійного збільшення інформаційних ресурсів користувачу недостатньо бути поінформованим щодо новітніх інформаційних технологій бібліотеки; більш важливо навчитися користуватися цими технологіями. Необхідні вміння та навички різноманітного пошуку інформації та їх використання: під час роботи з ЕК, комп’ютерної грамотності по навігації в мережі Інтернет. Тому бібліотека КНТУ приділяє велику увагу організації інформаційної підготовки своїх користувачів.

 Кваліфіковані біліографи інформаційно-бібліографічного відділу навчають читача користуватися електронними ресурсами, які пропонує бібліотека, що допомогає йому впевнено почувати себе в інформаційному суспільстві університету

  Скориставшись послугами інформаційно-бібліографічного обслуговування (ІБО), ви зможете мати повне уявлення про фонди бібліотеки КНТУ та отримати необхідну інформацію по таким питанням:

 • Тематичні, бібліографічні, уточнюючі і фактографічні довідки;
 • Визначити індекси УДК/ББК та авторський знак для наукових робіт викладачів, аспірантів, студентів;
 • Виконати багатоаспектний пошук документів в ЕК;
 • Отримати консультації по самостійній роботі в програмі «Ірбіс»;
 • Отримати консультацію із створення бібліографічного апарату дипломних та магістерських робіт, дисертацій;
 • Організовує інформаційну підтримку масових заходів;
 • Пропонує виставки нових надходжень літератури до бібліотеки КНТУ;
 • Складає бібліографічні покажчики нових надходжень та тематичні;
 • Пропонує Е-маркетинг (е-mail розсилку) для науковців КНТУ.

  Фахівці інформаційно-бібліографічного відділу регулярно проводять теоретичні та практичні заняття для студентів перших та третіх курсів:

 • Ознайомлення з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки КНТУ;
 • Із бібліографічним описом джерел та створенням бібліографічного апарату до курсових, дипломних, магістерських робіт;
 • Роботою в ЕК;
 • Визначенням індексів УДК/ББК тощо.
2021 © Бібліотека КНТУ