Періодичні видання

Газети та журнали українських видавництв

"БАЛАНС-БЮДЖЕТ" - спеціалізоване видання для працівників бухгалтерських та фінансово-економічних служб закладів та установ бюджетної сфери. Переглянути архів журналу...

"Бюджетна бухгалтерія" - газета для бухгалтерів і економістів бюджетної сфери. У кожному номері - відповіді на запитання читачів, більшу частину яких дають фахівці офіційних органів - міністерств і відомств. Переглянути статті з журналу...

"Бухгалтерия: бюджет" - професійне видання для бухгалтерів бюджетної сфери. Максимальна оперативність, професійні консультації фахівців редакції і офіційних органів у всіх спектрах питань, необхідних бухгалтерам бюджетних установ і організацій: бухгалтерський і податковий облік в бюджетній сфері, складання всіх видів звітності, трудові відносини і оплата праці, надання платних послуг, кошториси, закупівля за державні гроші, кадри і юридичні питання. Переглянути архів журналу...

"Зарплата и кадровое дело" - це професійне видання для кадровиків, бухгалтерів та економістів з праці. Архів номерів...

"Голос України" - є державним друкованим засобом масової інформації, визнаним провідним у сфері інформаційної діяльності, що має загальнодержавне значення. Газета офіційно оприлюднює закони України, нормативно-правові акти України, їх роз'яснення та іншу офіційну інформацію, всебічно висвітлює діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. Архів номерів...

"Кіровоградська правда" - обласна громадсько-політична газета, видається у місті Кіровограді від 1918 року. Сайт видання.

"Народне слово" - обласна газета Кіровоградщини. Сайт газети.

"Освіта України" - щотижнева газета, єдине офіційне друковане видання Міністерства освіти і науки України. Архів номерів.

"Праця і зарплата" - Нормативні документи і консультації з питань оплати праці, трудового законодавства, соціального страхування, соціальної допомоги, пенсійного забезпечення, оподаткування доходів та бухгалтерського обліку.

"Сегодня" - всеукраїнська щоденна суспільно-політична газета російською мовою. Сайт видання.

"Спецвипуск газети «ОСВІТА УКРАЇНИ»" - Офіційне видання МОН України. Публікуються нормативні документи з питань атестації наукових і науково­педагогічних кадрів і повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Сайт видання.

"Україна-Центр" - всеукраїнський щотижневик, що видається в Кіровограді російською мовою, починаючи з 24 грудня 1993 року. Сайт видання.

"Урядовий кур'єр" - щоденне видання центральних органів виконавчої влади України. Газета оперативно інформує про найголовніші події у політичному, економічному, громадському, культурному житті країни та світу. Як офіційна газета органів державної виконавчої влади України, "Урядовий кур'єр" першим отримує найповнішу та ексклюзивну інформацію про діяльність Президента і Уряду України, друкує на своїх сторінках повні тексти законів України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, нормативні документи міністерств і відомств та коментарі до них. Сайт видання.

"Автоматическая сварка" - міжнародний науково-технічний і виробничий журнал. Переглянути по рокам...

"Актуальні проблеми економіки" - фаховий економічний журнал. Архів журналу.

"Бухгалтерський облік і аудит" - з 1994 року професійне (статус ВАК) видання з обліку, оподаткування, аудиту, фінансів.

"Вища школа" - науково-практичний журнал з питань діяльності закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації, заснований у 2001 році. На сторінках журналу регулярно публікуються статті відомих в Україні науковців, керівників, викладачів закладів вищої освіти, найважливіші документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, комплексно висвітлюється досвід діяльності українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

"Вісник аграрної науки" - наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань земельної політики – формування ринку та ринкових досліджень у системі АПК, землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, селекційно-племінної роботи, ветеринарної медицини, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини. Архів номерів.

"Вісник. Право знати все про податки і збори" - єдине офіційне видання Державної фіскальної служби України. На сьогодні — це сучасне, динамічне, оперативне, якісне, практичне професійне видання для юридичних і фізичних осіб — платників податків. Архів номерів.

"Держзакупівлі" - у журналі ви знайдете прості пояснення складних робочих ситуацій, які виникають у процесі закупівель та конкурсних торгів. Велика кількість актуальних коментарів від експертів, а також прикладів застосування їх порад на практиці дасть вам змогу працювати легко та впевнено. Також у журналі — покрокові інструкції, які підкажуть, як треба діяти в конкретній робочій ситуації. Електронна версія журналу.

"Довідник спеціаліста з охорони праці" - практичний журнал готових рішень для спеціаліста з охорони праці, керівника служби охорони праці та усіх, хто опікується питаннями безпеки праці своєї організації. Сайт журналу.

"Екологічний вісник" - науково-популярний екологічний всеукраїнський журнал. Засновником журналу є Всеукраїнська екологічна ліга. Тематичну спрямованість журналу визначають актуальні проблеми пошуків вітчизняних учених у галузі екології, ботаніки, біології, екологічного права та екологічного виховання. Архів журналу.

"Економіка АПК" - Міжнародний науково-виробничий журнал є провідним періодичним виданням економічного профілю з питань розвитку агропромислового комплексу країни і розрахований на керівників і фахівців АПК, науковців, студентів, широке коло сільських читачів.
В рубриках журналу розглядаються важливі економічні проблеми АПК, включаючи історичні та теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрної сфери, формування ринкової економіки, вдосконалення кредитної та податкової політики, цінового механізму, соціальних перетворень на селі, досвід ефективного господарювання, зарубіжний досвід економіки аграрного сектора.Архів журналу.

"Економіка та держава" - наукове фахове видання України з питань економіки. Архів журналу.

"Кадровик України" - щомісячний професійний журнал для кадровиків, менеджерів з персоналу, юристів. Автори видання — фахівці Міністерства соціальної політики України, Міносвіти, МОЗ, фондів соціального страхування, юристи, експерти з кадрового обліку, організації праці, управління персоналом. Сайт журналу.

"Пожежна та техногенна безпека" - журнал про функціонування пожежно-рятувальної служби, добровільного пожежного товариства, відомчої та сільської пожохорони, ветеранських організацій, наукові дослідження, бюлетень держреєстру нормативно-правових актів, коментарі, плакати й рекомендації з питань пожежної та техногенної безпеки.

"Порошковая металлургия" - опубліковані на сторінках журналу статті присвячені проблемам теорії і технології одержання порошків, обробки тиском пористих напівфабрикатів, отриманню та дослідженню властивостей матеріалів на основі порошків металів, тугоплавких сполук і кераміки, основам теорії і технології нанесення покриттів, отримання та вивчення властивостей волокнистих і високопористих дисперсно-зміцнених і армованих, функціонально-градієнтних і шаруватих матеріалів на порошкової основі, наноструктурних матеріалів, дослідженню гетерогенних рівноваг в багатокомпонентних системах. Сайт видавництва.

"Проблеми трибології" - у журналі містяться статті, що мають пряме або непряме відношення до трибології, що включають: теоретичні дослідження (фізика, хімія, механіка, математика); експериментальні методи і результати досліджень; контактну механіку тертя, зносу, мастила, довговічність і надійність вузлів тертя машин і агрегатів; науково-технічні і виробничі проблеми виготовлення, відновлення, ремонту і підвищення якості вузлів тертя; технологічні та конструкційні методи підвищення зносостійкості, фрикційних і антифрикційних властивостей вузлів тертя; проблеми трібоматеріаловеденія; методичні та методологічні питання підготовки фахівців з трибології.

"Україна: аспекти праці" - некомерційне фахове видання в галузі економіки праці й соціально-трудових відносин, демографії, соціальної політики та економічного регулювання. Сайт журналу.

Техніка і технології АПК - Основна тематика публікацій журналу: технічна політика АПК; результати наукових досліджень з питань механізації сільськогосподарського виробництва; проектування сільськогосподарської техніки; новітні технології виготовлення сільськогосподарської техніки, способи виконання технологічного процесу та основні параметри машин; випробування сільськогосподарських машин та прогнозування розвитку техніки для АПК, інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції та інші проблеми техніко-технологічного забезпечення агропромислового комплексу. Архів номерів.

"Український реферативний журнал "Джерело", Серія 2 "Техніка. Промисловість. Сільське господарство."" - періодичне інформаційне видання, призначене для відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В ньому реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. У серії 2 відображається проблематика: енергетика, машинобудування, електротехніка, радіотехніка, електроніка, телемеханіка і обчислювальна техніка, металургія, ядерна техніка, приладобудування, гірнича справа, легка промисловість, харчова промисловість, лісова та деревообробна промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт та ін. Сайт видавництва.

"Формування ринкових відносин" - журнал розрахований на науковців і спеціалістів, які займаються питаннями управління економікою та вивчають теорію та практику формування ринкових відносин в Україні. Архів журналу можна переглянути тут

"Енерготехнології та ресурсозбереження" - науковий спеціалізований журнал в області технічних наук. У журналі друкуються оригінальні статті, відповідні його профілю, що мають наукове чи практичне значення. Він охоплює широкий круг проблем: паливо та енергетика; енергозберігаючі технології; переробка сировини та ресурсозбереження; охорона навколишнього середовища; очищення та переробка відходів; прилади та устаткування, тематичні огляди. Сайт журналу.

Іноземні видання:

"Упрочняющие технологии и покрытия" - вперше в світі з'явився журнал, повністю присвячений зміцнюючим технологіям та покриттю, а також різним аспектам їх застосування. У ньому публікується інформація про новітні методи зміцнення матеріалів і нанесення функціональних покриттів, удосконаленні існуючих технологій, перспективному обладнанні, контролі зміцнення, системах автоматизації, нормативно-технічні документи і багато іншого. Докладніше...

2023 © Бібліотека КНТУ